Katalog książek w języku polskim dostępnych w Bibliotece Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu
Baza tworzona przez Bibliotekę IOR w Poznaniu w systemie CDS/ISIS. Więcej informacji o bazie
© Biblioteka IOR w Poznaniu    |    Instrukcja
System Expertus © WWW dla baz CDS/ISIS SPLENDOR, Poznań      |      Przejście do Katalogu książek w językach obcych | do Katalogu czasopism

Wskazówki: W polach 'Tytuł, podtytuł - dowolne słowa' oraz 'Seria - dowolne słowa' można wpisać kilka wyrazów lub początków wyrazów obok siebie przykład
W polach 'Tytuł - indeks', 'Podtytuł - indeks' oraz 'Seria - indeks' można wybrać termin z indeksu przykład
W polu 'Autorzy, redaktorzy' można wpisać nazwisko lub kilka nazwisk (w przypadku poszukiwania książki kilku autorów) przykład
Uwaga: w przypadku odpowiedzi negatywnej warto powtórzyć zapytanie bez użycia polskich znaków (nie we wszystkich opisach występują polskie znaki)
Łączenie warunków:
Format: Szeregowanie
Sposób wyszukiwania patrz - instrukcja

Biblioteka IOR w Poznaniu